1
HQ AFFSA/ERMC B
35
E
1
NATO HQ AIRCOM B
35
E
1
NATO HQ AIRCOM F
35
E
4
86 CS F
39
+4
5
THE OTHER GUYS F
42
+7
6
HQ AFFSA/ERMC F
46
+11
7
86 CS B
Waiting
7
THE OTHER GUYS B
Waiting